Αν είσαι τυχερός και βρεις την αγάπη, θυμήσου οτι είναι σπάνια και μην την πετάξεις……