Δεν είχε η αγάπη πιθανότητα καμία, αφού εμείς δεν είχαμε αυτό που λεν’ χημεία…..